Att lyckas i skolan/How to be successful in school

© Marianne Erlandsson

Författare Helena Bjöersdorff Rydqvist och AnnBrith Eliasson Labraaten.
A-4 pärm.Teoridel och frågeformulär.

Bygger på professor Melvin Levines modell för lärande.
De åtta neuroutvecklingssystemen.

"Det som är viktigt här i livet är hur du tar till vara dina intressen och talanger, inte hur stora dina svagheter är." (Levine 199)
Sidan uppdaterad 6 jan 2008